Ubezpieczenia Oświata

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce na terytorium Polski i za granicą, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci (ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz uszczerbku na zdrowiu wskutek aktu terroru jest ograniczone do zdarzeń, które miały miejsce na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej). Ubezpieczeniem objęte są również następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, niezwiązane z wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi.

Ubezpieczenie
Oświata dla dziecka

Ubezpieczenie PAKIET OŚWIATA skierowane jest do rodziców i opiekunów prawnych, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci będące uczniami szkół, a także do studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Świadczenia podstawowe obejmują:

  • Korzystna oferta ubezpieczenia OC\AC

  • Możliwość skorzystania z oferty zarówno przy kredycie jak i leasingu

  • Możesz poprosić o ofertę na inny pojazd jaki posiadasz

  • Oferta z kilku Towarzystw Ubezpieczeniowych

  • Specjalne warunki przygotowane dla Klientów COFIDIS & VIN Car Partner

  • Wszystkie formalności w jednym miejscu

Wypełnij wniosek i dobierz
ubezpieczenie do swoich potrzeb

Ubezpieczenie PAKIET OŚWIATA skierowane jest do rodziców i opiekunów prawnych,
którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci będące uczniami szkół, a także do studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

WYPEŁNIJ WNIOSEK

*po kliknięciu w przycisk zostaniesz przekierowany na stronę wiener.pl gdzie możesz wypełnić wniosek